ZZP’er en zwanger

Van alle ZZP’ers is circa 40% vrouw. Onderneemsters vragen ons vaak of ze als lid van SamSamkring ook verzekerd zijn van inkomen tijdens zwangerschap- en bevallingsverlof. Want niet iedere zwangerschap of bevalling verloopt zonder problemen. Als je dus ziek wordt als gevolg van zwangerschap of bevalling en je moet bijvoorbeeld verplicht rust nemen, loop je omzet mis.  

Het antwoord is ‘JA’, bij SamSamkring ben je gewoon verzekerd voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, ook als deze ontstaat ten gevolge van je zwangerschap of bevalling.

De ZEZ

Ben je zzp’er en zwanger dan is er trouwens ook een wettelijke regeling die je inkomen regelt tijdens je zwangerschapsverlof: de ZEZ. Dat staat voor “Zwanger en Zelfstandig”. Op het eerste gezicht lijkt de regeling veel op de regeling voor werknemers die zwanger zijn (de WAZO). Je krijgt gedurende 16 weken rondom jouw bevalling een uitkering van het UWV. Zodat je op tijd kunt stoppen met werken (6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum) en na je bevalling even tijd hebt om te herstellen en te genieten van jouw baby (10 tot 12 weken).

Tijdens die 16 weken krijg je een uitkering die gebaseerd is op jouw winst uit onderneming in het voorgaande jaar. Als je in dat voorgaande jaar voldeed aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek (1225 uur gewerkt als zelfstandige), bedraagt je uitkering het Wettelijk Minimumloon. Dat is € 1934,40 bruto per maand. Ben je in verwachting van een meerling dan is de regeling nog uitgebreider.

 Meedoen met SamSamkring

Ook als je een kinderwens hebt ben je van harte welkom bij SamSamkring en word je arbeidsongeschikt, dan ben je gewoon zeker van een inkomen.

In het reglement van SamSamkring staat beschreven wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: je eigen beroep/ werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Dat kun dus ook ten gevolge van zwangerschap of bevalling zijn. De casemanager, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van de arbodienst beoordelen jouw situatie. Een second opinion is mogelijk.

SamSamkring biedt een eerlijke en betaalbare oplossing. Je spaart iedere maand en als je ziek bent ontvang je schenkingen van de andere ondernemers die lid zijn. Zo helpen andere ondernemers jou, en jij helpt hen als dat nodig is. Gaaf toch! Lees meer over hoe het werkt.