Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Verplicht AOV (via website)

In het heel kort

Het gaat nog jaren duren voordat de verplichte AOV wordt ingevoerd (2027/2028) en in welke vorm die er gaat komen is nog helemaal niet zeker. Zoals het er nu voorstaat zijn dit belangrijke elementen.

  • Geldt alleen voor IB ondernemers (niet voor DGA’s)
  • Uitkering tot aan je pensioen
  • Maximale uitkering van 100% van het minimum loon (€ 2300 bruto)
  • Uitkering gerelateerd aan inkomen in laatste maand
  • Maximale kosten € 286 bruto per maand
  • Wachttijd van 1 jaar
  • Beoordeling op gangbare arbeid (dus niet je beroep)
  • Er komt een ‘opt out’ regeling als je niet mee wilt doen

Om maar wat belangrijke dingen te noemen waarvan wij vinden dat je daar als ondernemer niet echt meer geholpen bent. Het is niet echt een spook waar je bang voor moet zijn maar het is naar onze mening wel een regeling waar erg veel ondernemers weinig aan gaan hebben. En waar commerciële partijen vanwege de  Opt Out optie weer enorm aan kunnen gaan verdienen.

Meer weten?