Steeds meer jonge ondernemers

Uit cijfers van het CBS blijkt dat startende ondernemers steeds jonger zijn. Bijna de helft van de startende ondernemers in 2016 was jonger dan 35 jaar. Uit de cijfers blijkt dat steeds meer ondernemers starten daarvoor nog geen inkomen hadden omdat ze student waren (14%). Ongetwijfeld zijn er ook genoeg jonge ondernemers die starten met ondernemen tijdens hun studie. Zij zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat ze volgens de definitie van het CBS geen ondernemer zijn.

Als je zo jong begint als ondernemer, heb je vaak minder verantwoordelijkheden. Je hebt nog geen gezin en geen hypotheek. De inkomsten uit onderneming zijn nog beperkt of er is nog een ander inkomen zoals een studielening of een bijbaantje. Ik schat dat veel van deze jonge ondernemers zich niet zullen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Niet nodig, denken ze. Terwijl ze hun kosten en uitgaven wel aanpassen aan hun hogere inkomen. Het is dus ook voor deze ondernemers een risico. Ziek zijn is al niet leuk. En  financiële stress helpt niet bij het herstel.

Juist voor deze startende, jonge ondernemers biedt SamSam een oplossing. Want het is goedkoop en als er weinig zieke ondernemers zijn in jouw kring, spaar je ongemerkt een leuk bedrag. Als je dan stopt met ondernemen ben je je geld niet kwijt. Een AOV is juist vaak geen oplossing. Want is best duur. En als je niet ziek wordt (en dat hoop je natuurlijk) is het weggegooid geld. Ik hoop dat wij met SamSam veel jonge ondernemers gaan bereiken en gaan helpen om hun ziekterisico af te dekken door het risico met elkaar te delen. Meer weten over hoe het werkt en wat het kost: https://www.samsamkring.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *