Sociaal initiatief: SamSam Utrecht

De afgelopen maanden hebben we tijdens drie SamSam informatiebijeenkomsten veel ZZP’ers en andere ondernemers uit Utrecht en omgeving ontmoet. Een deel van hen wil graag samen een sociale SamSam Kring oprichten. Als sociaal alternatief voor de vaak dure AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering die niet altijd uitkeert.

Deelnemers aan de Sociale SamSam kring zijn ZZP’ers en andere ondernemers die elkaar leren kennen en geregeld gezellige of interessante bijeenkomsten organiseren. En omdat zij elkaar kennen is er voldoende vertrouwen om elkaar financieel te steunen als één van hen ziek wordt. Dat doen ze door allemaal een klein bedrag te schenken aan de zieke. Die ontvangt al die bijdragen op zijn rekening en heeft alles bij elkaar genoeg inkomen om zich te redden.Uitgangspunten zijn: eerlijk, sociaal, delen, solidariteit, netwerk.

De eerste Sociale SamSam kring begint dit najaar in Utrecht. Ook als startende ondernemers / ZZP’ers of oudere ondernemers (die over een paar jaar met pensioen willen) ben je van harte welkom! We kennen geen medische keuring, geen uitsluitingen, geen kleine lettertjes, geen wachtlijsten.

Heb je zin om mee te doen? Meld je dan aan via info@samsamkring.nl.