SamSamkring voordelen en verschillen

SamSamkring is transparanter, zekerder en goedkoper dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). SamSamkring heeft ook voordelen ten opzichte van een bijvoorbeeld een broodfonds of andere alternatieven.

Geen broodfonds

Broodfonds is een merknaam en een product van de Broodfondsmakers. SamSam biedt dit product niet aan en wij zijn ook niet verbonden aan de Broodfondsmakers. Het concept is wel vergelijkbaar. De belangrijkste SamSamkring voordelen en de verschillen tussen SamSamkring en een broodfonds zijn:

 • Bij ons kan iedere arbeidsgeschikte ondernemer in Nederland direct meedoen per de eerste van iedere maand. Dat kan je nog op de laatste dag van een maand regelen met 1 gesprek van 30 minuten
 • We zijn er ook voor ondernemers met hogere inkomens (“dekking” tot €4000 netto) en je bent bij je keuze voor de dekking niet beperkt tot bedragen afgerond op € 250
 • Leden kennen elkaar niet en informatie over ziekte wordt niet met leden gedeeld privacy is daarmee geborgd
 • Begeleiding van arbeidsongeschikte deelnemers door een professionele arbodienst (en ook beoordeling natuurlijk)
 • Geen bestuurstaken voor deelnemers (uitbesteed professioneel bestuur)
 • Lagere inschrijfkosten (€ 150 bij SamSamkring, € 225 bij broodfondsen)*
 • Opzeggen of dekking aanpassen kan altijd per de eerste van de maand (opzegtermijn 1 maand)

* laatste controle was 1-11-2023.

Geen “verzekering” (AOV)

SamSamkring is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is geen groot fonds waaruit alle claims betaald moeten kunnen worden. Daarom is een vergunning van De Nederlandse Bank ook niet nodig. De belangrijkste SamSamkring voordelen en de verschillen tussen SamSamkring en een AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn:

 • Er zijn geen conflicterende belangen, de administratieve kosten worden gedekt met de inschrijfkosten en de contributie
 • Er is geen medische keuring, je hoeft geen lange formulieren in te vullen.
 • Er zijn geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken
 • Iedere ondernemer is welkom. Ook als zestig-plusser of met een zwaar beroep.
 • Je betaalt geen premie maar schenkt aan andere deelnemers en spaart een deel van je maandbedrag.
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou.
 • Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt in onze portal.
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Er is geen verplichte gezondheidsverklaring
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • De maximale uitkeringsduur is 2 jaar (ipv bv pensioen) per keer dat je ziek wordt. Wordt je vaker ziek dan heb je steeds weer recht op 2 jaar schenkingen.

Kiezen voor de SamSamkring voordelen, ik zou het gewoon doen…

Je hebt nu een aardig beeld van de SamSamkring voordelen én verschillen. Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen doen :-). Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles in 30 minuten online regelen. Zonder medische keuring of lange formulieren Dan hoef je niet meer na te denken over wat er gebeurt met jouw inkomen als je onverhoopt langdurig ziek wordt. SamSamkring is betaalbaar, flexibel en eerlijk. Iedere ondernemer of zzp’er is welkom. Dat geldt ook voor starters, 60-plussers, mensen met een zwaar beroep of mensen met een medische historie.
En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat op dat moment op jouw SamSamrekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

Ook in de onafhankelijke vergelijking van Yezzer komt SamSamkring naar voren als de schenkkring met de beste voorwaarden.

Kies je voor SamSamkring? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie. In deze korte video hoor je meer over SamSamkring de voordelen en verschillen.

Meer weten?


SamSamkring email

Mail ons gewoon…

Samsamkring telefoon

Bel ons gewoon…
(030-2272620)

SamSamkring veelgestelde vragen

Check de veelgestelde vragen…

SamSamkring meedoen

Doe gewoon mee…


SamSamkring, ziek en toch inkomen. Voor en door ondernemers!