Voordelen van SamSamkring

SamSamkring is transparanter, zekerder en goedkoper dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). SamSamkring heeft ook voordelen ten opzichte van een bijvoorbeeld een broodfonds of andere alternatieven.

Geen broodfonds

Broodfonds is een merknaam en een product van de Broodfondsmakers. SamSam biedt dit product niet aan en wij zijn ook niet verbonden aan de Broodfondsmakers. Het concept is wel vergelijkbaar. De belangrijkste verschillen tussen SamSamkring en een broodfonds zijn:

 • Bij ons kan iedere ondernemer in heel Nederland direct meedoen per de eerste van de volgende maand (geen wachtlijst en/of geen introductie nodig en/of niet noodzakelijk om een vereniging te beginnen)
 • Ook voor hogere inkomens (schenkingen tot €4000 netto)
 • Anonimiteit: leden kennen elkaar niet en informatie over ziekte wordt niet met leden gedeeld
 • Onafhankelijke beoordeling en ondersteuning door een arbodienst
 • Geen bestuurstaken voor deelnemers (uitbesteed professioneel bestuur)
 • SamSamkring is een landelijke vereniging
 • Geen maximaal ledenaantal
 • Lagere inschrijfkosten
 • Opzeggen kan altijd per de eerste van de maand (opzegtermijn 1 maand)

Geen “verzekering” (AOV)

SamSamkring is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is geen groot fonds waaruit alle claims betaald moeten kunnen worden. Daarom is een vergunning van De Nederlandse Bank ook niet nodig. De belangrijkste verschillen tussen SamSamkring en een AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn:

 • Je betaalt geen premie maar spaart
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt op jouw bankoverzicht
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken.
 • Geen gezondheidsverklaring
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar (ipv bv pensioen)

Kiezen voor SamSamkring, ik zou het gewoon doen…

Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen doen :-). Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles online regelen. En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat nog op jouw SamSamrekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

Kies je voor SamSamkring? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie. In deze korte video hoor je meer over SamSamkring de voordelen en verschillen.

Meer weten?


SamSamkring email

Mail ons gewoon..

Samsamkring telefoon

Bel ons gewoon..
(030-2272620)

SamSamkring veelgestelde vragen

Check de veelgestelde vragen…

SamSamkring meedoen

Doe gewoon mee..