Sparen, kosten en schenken

Zo gaat het met SamSam!deelnemers deze maand

arbeidsongeschiktheid met schenkingen*

gespaard van de inleg*

* gemiddeld in de afgelopen 6 maanden

Alles weten over sparen

Maandelijkse inleg, geen AOV premie

Met SamSamkring houd je de arbeidsongeschiktheidsverzekering kosten laag. Je gaat geen AOV premie betalen maar sparen, hoe werkt dat?

Hoeveel je iedere maand stort op je SamSamrekening is afhankelijk van het het inkomen bij ziekte dat je hebt gekozen. Je kunt ieder bedrag tussen € 1000 en € 4000 als netto dekking kiezen met een maximum van 80% van het resultaat uit je onderneming. Wil je precies weten hoe hoog je dekking kan zijn? Doe dan even de SamSam Check.

Iemand met een 2x zo hoog inkomen legt 2x zoveel geld in. De totale maandelijkse inleg van alle leden samen is voldoende om de schenkingen aan 4,5% zieke deelnemers te kunnen betalen.

Het gemiddelde afgesproken inkomen bij ziekte van onze deelnemers is € 2.500. Met dit inkomensniveau leg je € 112,50 per maand in. De contributie (€ 15,00) stort je tegelijkertijd. In dit voorbeeld stort je dus ieder maand € 127,50 (=€ 112,50 + € 15,00 ).

De stortingen doe je altijd vanaf een privé rekening bij een Nederlandse bank. Omdat het uiteindelijk gaat om belasting vrije schenkingen, is het handig om een helder onderscheid te hebben tussen je zakelijke en privé zaken.

Jouw geld blijft van jou

Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen SamSamrekening. Je SamSamrekening is een “virtuele” rekening op de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Ons Servicebureau doet het beheer van die rekening.

Jij geeft de penningmeester van de Stichting toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks automatisch overgemaakt. Als jouw lidmaatschap deelname stopt wordt het gespaarde bedrag automatisch binnen 1 week naar je overgemaakt.

Maximum spaarsaldo / buffer

Doordat lang niet al het geld wordt besteed aan schenkingen bouw je een potje / buffer op. Die buffer kan gebruikt worden indien er (onverwacht) heel veel deelnemers arbeidsongeschikt zijn (meer dan die 4,5%). Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Het maximum op je SamSamrekening is dan ook 12x je inleg. Het ‘overschot’ wordt maandelijks overgemaakt naar een rekening naar jouw keuze (standaard de rekening waarop je schenkingen zou ontvangen). Dat voelt toch anders dan het betalen van een AOV premie die je nooit meer terug ziet, ook al ben je nooit ziek geweest!

Alles weten over de kosten

Inschrijfkosten

Als je lid wordt betaal je eenmalig € 150 (inclusief BTW). Je ontvangt hiervoor een factuur. Er is een lopende discussie met de belastingdienst of je hiervan de BTW mag verrekenen en of je dit als zakelijke kosten mag registreren. Voor de factuur kan je in iedergeval ook de naam van je bedrijf invoeren.

Contributie

Per maand betaal je € 15. Dit bedrag is de contributie voor de vereniging. Dit bedrag betaalt de vereniging weer voor de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Zij doen voor ons de marketing, sturen de arbodienst aan, beantwoorden al je vragen, houden de website actueel, doen de (financiële) administratie en leveren de IT die nodig is.

Arbodienst

Als er iemand ziek is dan wordt dat aan de arbodienst doorgeven. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald met de inleg.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. Niet alleen de schenkingen zijn ‘privé’, dat zijn de overige kosten ook. De belastingdienst aangeeft dat de kosten niet zakelijk te verrekenen zijn omdat de schenkingen niet belast worden. Ieder voordeel heeft zijn nadeel…

Alles weten over schenken

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (ca 2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) we doen dit al jaren en hebben een flinke buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een ziek lid, hangt af van het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden de SamSamkring telt. SamSam Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. Het plaatje toont een voorbeeld. Meer leden betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Voorbeeld van schenken

In onderstaand voorbeeld bestaat SamSamkring uit 100 leden en zijn er door de leden 3 inkomensniveaus gekozen. Helaas is John met een gewenst inkomensniveau van €2000  ziek geworden in dit voorbeeld. Gelukkig heeft hij het goed voor elkaar!

AOV premie AOV - voorbeeld van schenken
AOV premie AOV – voorbeeld van schenken

lees meer over ziek zijn en ziekmelden

Meer weten?


SamSamkring email

Mail ons gewoon…

Samsamkring telefoon

Bel ons gewoon…
(030-2272620)

SamSamkring veelgestelde vragen

Check de veelgestelde vragen…

SamSamkring meedoen

Doe gewoon mee…


SamSamkring, ziek en toch inkomen. Voor en door ondernemers!