SamSam Servicebureau B.V.

Enthousiaste ondernemers met een overtuiging. Dat zijn wij van het SamSam Servicebureau B.V. Wij staan voor transparantie en professionaliteit gecombineerd met plezier en passie. Ons doel: zorgen dat jij kunt ondernemen zonder zorgen over jouw inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid.

Ons persoonlijke verhaal

Wij zijn Jacqueline en Roland Blaauw en SamSamkring is (mede) geboren uit onze eigen negatieve ervaring met een verzekeraar. Toen Roland arbeidsongeschikt raakte, dacht hij goed verzekerd te zijn bij een grote verzekeraar. Na een jaar besloot de verzekeringsmaatschappij de uitkering echter af te bouwen om vervolgens helemaal niets meer uit te keren. Dit terwijl er geen discussie was over het feit dat Roland niet kon werken. De gevolgen daarvan waren groot. Met behulp van een advocaat spanden wij een rechtszaak aan, die na jarenlange strijd resulteerde in een schikking. Zowel onze eigen ervaringen als een deel van het bedrag van de schikking hebben wij gebruikt voor het ontwikkelen van een beter alternatief voor een AOV.
Onze overtuiging: álle ondernemers moeten zich kunnen verzekeren van een inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid zonder kleine lettertjes. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in.

Meer weten over ons

Roland Blaauw

Ik heb jarenlang als consultant gewerkt, zowel bij grote bedrijven als in het MKB. Uiteindelijk vind ik mijzelf een goede regelneef met oprechte interesse in mensen en veel affiniteit met techniek. Ik vind het altijd leuk mij ergens in te verdiepen. Voor SamSamkring richt ik mij op het goed organiseren van het bedrijf, de IT en de contacten met klanten. Meer informatie vind je in mijn linkedIN profiel.

Jacqueline Blaauw

Sinds 2005 ben ik zelfstandig ondernemer. Eerst jarenlang als consultant kwaliteitsmanagement en nu met SamSam. Mijn ervaring zet ik in om binnen SamSam kwaliteit te borgen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de marketing. SamSam is een mooi en eerlijk product waarbij ondernemers echt zekerheid hebben. SamSam doen we samen: het is mooi om te zien dat ondernemers elkaar hierin vinden. Op LinkedIn kun je meer vinden over mijn ervaring.

Waar we voor staan

Wij vinden dat iedere ondernemer zou moeten zorgen dat hij als hij ziek is niet zonder inkomen zit. Veel ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. Wij zijn zelf ondernemers en hebben dit van dichtbij meegemaakt.

De hoge premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering schrikt veel ondernemers af. Of ze worden niet toegelaten vanwege “gezondheidsrisico’s”. Sluit je als ondernemer wel een AOV af, dan blijkt deze in de praktijk niet altijd uit te keren als dat wel nodig is. Wij snappen dus heel goed dat veel ondernemers hier niet voor kiezen. Dat doen we zelf ook niet (meer).

Met SamSam willen wij bijdragen aan het mogelijk maken van een betaalbare en eerlijke inkomensvoorziening tijdens ziekte voor ondernemers. Lid worden van SamSamkring betekent minder kosten en meer zekerheid. Wij zorgen voor al het regelwerk en de administratie zodat jij als ondernemer zorgeloos kunt blijven ondernemen.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarom meten en analyseren we die tevredenheid en werken we steeds aan het verbeteren van onze processen en dienstverlening.

Wij zijn een onderneming dus willen we groeien. Maar dat willen we niet alleen voor onszelf maar ook voor onze klanten. Want meer leden leidt tot lagere kosten per lid. Een deel van onze processen is volledig geautomatiseerd. Met meer leden kunnen we dus schaalvoordeel realiseren dat we gaan vertalen naar lagere maandelijkse kosten.

Wij zijn enthousiast over dit concept van delen en voor elkaar zorgen. Het principe dat ondernemers voor ondernemers zorgen bij problemen, is al 4000 jaar oud. Coöperaties doen het al een paar honderd jaar. In de nieuwe deeleconomie zijn er steeds meer nieuwe crowdsurance initiatieven zoals broodfonds, Sharepeople, CommonEasy, etc.
Lees meer over de verschillen tussen SamSamkring, AOV en broodfonds. 

Onze dienstverlening

Het SamSam Servicebureau B.V. is DE leverancier van de vereniging waar je lid van wordt (SamSamkring Zakelijk I). Ons doel is de leden zoveel mogelijk te ontzorgen.  Alleen lid worden moet je zelf doen. Daarna regelen we bijna alles voor je. Wat wij zoal voor SamSamkring Zakelijk I en de leden van SamSamkring doen:

  • We werven nieuwe leden voor SamSamkring. Meer leden betekent meer financiële stabiliteit en dus meer zekerheid. Maar ook lagere kosten. Daar heb je als lid dus profijt van.
  • We begeleiden nieuwe leden bij de aanmeldprocedure. We stemmen met hen af wat een voor hen passend inkomensniveau is en beantwoorden vragen en helpen waar nodig.
  • We vervullen alle verenigingstaken. Zoals: het innen van de contributie, het bijhouden van de ledenadministratie, het opstellen van de jaarrekening en begroting, het organiseren van online Algemene Ledenvergaderingen.
  • We verwerken alle ziekmeldingen en herstelmeldingen. We schakelen de arbodienst in en borgen ook de kwaliteit van onze arbodienst. Je privacy is geborgd in het systeem van de arbodienst en de bedrijfsarts.
  • Als er leden ziek zijn, berekenen wij iedere maand hoeveel iedereen  moet schenken. En wij zorgen dat deze schenkingen aan de zieke(n) plaatsvinden.
  • Wij bewaken het saldo op alle SamSamrekeningen. Heeft iedereen zijn spaarbedrag gestort? Is jouw maximale buffer bereikt dan storten we maandelijks het teveel terug. Dreigen er tekorten? Dan adviseren wij tijdig over mogelijke oplossingen.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over SamSamkring. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.