Met een klein beetje hulp gaat het soms makkelijker…

Als je mee wil doen met SamSamkring Zakelijk I kan je tijdens het gesprek waarbij we je inkomen bij arbeidsongeschiktheid met je vastleggen er voor kiezen om je financiele informatie door je boekhouder aan te laten leveren. Wellicht makkelijker? Hoeft niet, mag wel! Zorg er wel voor dat je boekhouder/accountant/belastingadviseur/financieel adviseur eerst dit formulier invult en verstuurd en dat je je daarna pas aanmeld!

Resultaat uit onderneming

Met dit formulier informeert u SamSamkring Zakelijk I, waar uw klant aan wil deelnemen, over het resultaat dat uw klant uit zijn onderneming heeft. Indien mogelijk dient u hier het lopende jaar in mee te nemen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na instroom in de vereniging of beëindiging van de instroomprocedure worden de door uw aangeleverde gegevens vernietigd.

U ontvangt na het versturen van het formulier een email met alle gegevens die u heeft ingevoerd. Uw klant krijgt automatische een vergelijkbare email op het door u ingevoerde e-mailadres. Indien u deze email niet binnen 10 minuten heeft ontvangen, controleer dan even uw spam.

N.B. U dient lid te zijn van een van de vermelde brancheorganisaties om van dit formulier gebruik te kunnen maken. Indien dit niet het geval is kunt u eventueel samen met uw klant een afspraak maken om het inkomen af te stemmen. Dit kan via onze website.

Gegevens van uw organisatie:
Privacy code*
Gegevens van uw klant

IB ondernemer
Hieronder kunt u aangeven wat de gemiddelde fiscale winst uit onderneming (voor de ondernemers aftrek) van uw klant was in de afgelopen 2 jaar. Indien mogelijk svp het lopende jaar meenemen als “recente periode” indien de cijfers van meer dan twee kwartalen bekend zijn.

DGA
Indien uw klant DGA is dan kunt u hieronder aangeven wat de gemiddelde, geconsolideerde winst exclusief loonkosten DGA (klant) en voor vennootschapsbelasting was in de afgelopen 2 jaar. Indien mogelijk svp het lopende jaar meenemen als “recente periode” indien de cijfers van meer dan twee kwartalen bekend zijn.

Rechtsvorm onderneming klant

Indien uw klant minder dan 1 jaar werkzaam is als ondernemer kunt u dit hieronder aangeven.

Starter