Maatwerk: je eigen SamSamkring

Een groep zelfstandig ondernemers kan ook samen een eigen SamSamkring oprichten. Een eigen vereniging met een eigen naam, eigen statuten en reglementen. SamSam Servicebureau kan de dienstverlening afstemmen op jullie wensen. Er is veel mogelijk.

Uitgangspunten voor maatwerk

Maatwerk betekent natuurlijk dat de SamSamkring naadloos aansluit bij jullie wensen. Daarom is bijna alles flexibel in te vullen. Er zijn maar twee  uitgangspunten: er moeten uiteindelijk minimaal 30 leden zijn als je begint (en dan snel groeien) én de samenstelling moet dusdanig zijn dat de grens van de fiscale schenkingsvrijstelling nooit wordt overschreden.

Kies zelf jullie regels

 • Inkomenstoets of eigen verklaring
 • Aantal inkomensniveaus (kan onbeperkt tot max. € 5000)
 • Hoogte spaarbedrag
 • Hoogte maximaal spaarsaldo (buffer)
 • Terugbetalingstermijn bij max buffer
 • Duur eigen risico periode

 • Voorwaarden lidmaatschap
 • Geen ziekte beoordeling (vertrouwen) of arbodienst
 • Maximum aantal leden (minimaal 50)
 • Uitbesteed of zelf georganiseerd bestuur
 • Juridische constructie (nieuwe vereniging of niet)
 • Gebruik van onze portal met je eigen look&feel (‘white label’)

Kies waar jullie ondersteuning bij willen

SamSam Servicebureau helpt graag bij het oprichten van jullie maatwerk SamSamkring. Maar ook dat kunnen jullie als jullie willen helemaal zelf regelen.
SamSamkring opgericht? Bepaal dan met elkaar welke diensten jullie willen inkopen van SamSam Servicebureau.

 • Bestuursfunctie (uitbesteden van activiteiten door eigen bestuur)
 • Inschakelen arbodienst bij ziekte deelnemer
 • Schenkingen doen bij ziekte (banktransacties doorvoeren)
 • Financiële administratie vereniging

Zoals je leest zijn er erg veel mogelijkheden. Wellicht zinvol dat je gewoon even met Roland belt, die helpt je verder! Je kan hem ook gewoon mailen op roland@samsamkring.nl maar een beller is natuurlijk sneller 0643029595.

Als je nog meer vragen hebt

Op onze website vind je veel informatie over SamSamkring. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nog met vragen zit die je graag aan ons wilt stellen. Dat kan! Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.