Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Sparen, kosten en schenken

Alles weten over kosten

Inschrijfkosten

Als je lid wordt betaal je eenmalig € 150 (inclusief BTW). Je ontvangt hiervoor een factuur. Er is een lopende discussie met de belastingdienst of je hiervan de BTW mag verrekenen en of je dit als zakelijke kosten mag registreren. Voor de factuur kan je in iedergeval ook de naam van je bedrijf invoeren.

Contributie

Per maand betaal je € 15. Dit bedrag is de contributie voor de vereniging. Dit bedrag betaalt de vereniging weer voor de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Zij doen voor ons de marketing, sturen de arbodienst aan, beantwoorden al je vragen, houden de website actueel, doen de (financiële) administratie en leveren de IT die nodig is.

Arbodienst

Als jij of iemand ziek is dan wordt dat aan de arbodienst doorgeven. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald met de inleg.

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. Niet alleen de schenkingen zijn ‘privé’, dat zijn de overige kosten ook. De belastingdienst geeft aan dat de kosten niet zakelijk te verrekenen zijn omdat de schenkingen niet belast worden. Ieder voordeel heeft zijn nadeel…

Alles over schenken

Jij geeft de penningmeester van de Stichting toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Het SamSam Servicebureau voert alle berekeningen uit en zet de betalingen klaar. De directeur van de stichting controleert en accordeert de betalingen. Je ontvangt de schenkingen voor de laatste dag van de maand.

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (ca 2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) we doen dit al jaren en hebben een flinke buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Iedereen schenkt elke maand. Dat is eerlijk en makkelijk controleerbaar omdat iedereen die dezelfde dekking heeft evenveel schenkt.

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af van de dekking die die deelnemer heeft gekozen, wat jouw eigen dekking is en hoeveel deelnemers onze schenkkring telt. SamSam Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken.

Zo gaat het met ons

https://www.samsamkring.nl/wp-content/uploads/2024/03/icoon-deelnemers.svg

1662

deelnemers deze maand

https://www.samsamkring.nl/wp-content/uploads/2024/03/icoon-doctor.svg

2,7%

arbeidsongeschiktheid met schenkingen*

https://www.samsamkring.nl/wp-content/uploads/2024/03/icoon-thumbsup.svg

42%

gespaard van de inleg*

* gemiddeld in de afgelopen 6 maanden

Meer weten?