Als je ziek bent

Het kan iedereen overkomen. Op een dag ben je ziek. Gelukkig zit je als lid van SamSamkring niet zonder inkomsten. Hieronder lees je meer over ziek melden en schenkingen ontvangen.

Alles weten over ziekmelden

Je ziek melden

Als je ziek bent, krijg je na een wachttijd van twee maanden schenkingen. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je meldt je dus meteen ziek als je verwacht dat je langer dan twee maanden niet kan werken. Dat doe je in mijn SamSam. Een beveiligde omgeving. Je geeft alleen aan dat je ziek bent. Niet waarom.

Beetje ziek, beetje werken

Soms ben je wel ziek, maar kun en wil je ook nog wel werken. Dat kan. Dan meld je je gedeeltelijk ziek. Iedereen hoeft dan minder te schenken. En jij kunt zonder je bezwaard te voelen je onderneming een beetje draaiend houden.

Beoordeling ziekmelding

In het reglement van SamSamkring staat beschreven wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Onder ziekte / arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: je eigen beroep/ werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Zwangerschap en ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen hier niet onder. In die situaties kun je namelijk een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV. De bedrijfsarts van de arbodienst beoordeelt jouw situatie. Een second opinion is mogelijk.

Alles weten over schenkingen

Hoogte van het inkomen bij ziekte

Als je lid wordt van SamSamkring bepaal je zelf hoeveel jij aan schenkingen wilt ontvangen als je ziek bent. Dat is voor iedereen anders omdat ieders situatie en vaste lasten anders zijn. Houd er rekening mee dat je ook als je ziek bent, je je maandelijkse spaarbedrag en de contributie moet blijven storten. Je kiest een bedrag tussen de € 1.000 en € 5.000. Dit is een netto bedrag.

Goed om te weten: hoe hoger het bedrag dat je kiest, hoe hoger jouw maandelijkse spaarbedrag én hoe hoger het bedrag dat jij schenkt aan een zieke.

Schenkingen zijn onbelast

De schenkingen die je ontvangt zijn privé schenkingen en dus netto bedragen. Omdat je van heel veel verschillende mensen een schenking ontvangt, blijft het totale bedrag dat iemand aan jou schenkt altijd lager dan datgene wat je in Nederland belastingvrij aan iemand mag schenken.

Je ontvangt de schenkingen op een privé bankrekening. Je ontvangt van iedereen een klein bedrag. Het totaal telt op tot het door jou gekozen inkomensniveau.

Sluit Menu