Hoe berekenen we de schenkingen?

Hoe berekenen wij de schenkingen voor zieken? Bijvoorbeeld als zij in een maand maar 4 dagen ziek zijn. En hoe zit het bij 40% arbeidsongeschiktheid?

Even uitleggen

Als je ziek bent en je denkt dat het wel eens langer dan twee maanden kan gaan duren, dan meld je je ziek. Na je ziekmelding gaat je wachttijd in. Wij hebben een wachttijd (eigen risico periode) van twee maanden afgesproken. In de eerste twee maanden van je arbeidsongeschiktheid heb je dus geen recht op schenkingen.

Als je 100% ziek bent, krijg je het volledige bedrag waarvoor je meedoet geschonken. Dat bedrag kun je zelf kiezen maar mag niet meer zijn dan 80% van je inkomen uit onderneming.
Aan het eind van de derde maand krijg je je eerste schenkingen. Hieronder lees je hoe wij de schenkingen berekenen:

De eerste schenking

Als je je ziek meldt op 10 juli, dan wordt de eerste schenking berekend vanaf 10 september. Als je meedoet voor een inkomen van € 2500 dan ziet de berekening er als volgt uit:
September heeft 30 dagen. 9 dagen daarvan was je nog niet ziek en 21 dagen wel. Je krijgt dan eind september 21/30×2500 = € 1.750,00.

Als je in oktober nog steeds 100% ziek bent dan krijg je die maand € 2500 aan schenkingen.

En als het weer beter gaat?

Als je minder dan 100% arbeidsongeschikt bent, bijvoorbeeld omdat je je werk weer aan het opbouwen bent, dan nemen we dat mee in de berekening.
Dus stel dat je op 5 oktober weer voor 50% aan de slag gaat, dan krijg je over de 4 dagen dat je 100% arbeidsongeschikt was 100% schenkingen. Over de 27 dagen dat je 50% arbeidsongeschikt was krijg je 50%.
In oktober krijg je dan (4/31 x 2.500) + (27/31 x (2.500 x 50%)) = 322,60 +  1088,70 = € 1.411,30.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent. SamSamkring: zeker en betaalbaar.

Wil je meedoen? meld je hier aan!