FAQ SamSamkring veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vind je het antwoord op alle veelgestelde vragen over SamSamkring.
Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We horen graag van je!

Hoe berekenen we de schenkingen?

Iedere deelnemer schenkt aan maximaal twee deelnemers waarbij de berekening van de bijdrage gebaseerd is op schenkingen van iedereen aan iedereen die recht heeft op schenkingen. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer informatie.

Ik heb per ongeluk meerdere keren mijn maandbedrag gestort, wat nu?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om geld terug te storten vanaf de derdengelden rekening naar jouw rekening als je er zelf teveel op hebt gezet. Je kan natuurlijk wel in de toekomst wat minder geld overmaken. Als je bijvoorbeeld voor 2 maanden je maandbedrag hebt gestort in plaats van voor 1 dan kan je gewoon een maand je maandbedrag niet storten.

Wil je je saldo weten? Ga naar de portal (via deze link) en kies in het menu voor “Mijn buffer”.

Kan ik mijn dekking verlagen?

Dit kan per de eerste van elke maand doen en verlagen is nog makkelijker dan verhogen. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Kan ik jullie machtigen mijn maandbedrag automatisch te incasseren?

Nee, dit is niet mogelijk. Daarom adviseren we altijd om een automatische overboeking in te stellen op de 25e dag van de maand. Zo voorkom je een saldotekort. Vergeet niet je betalingskenmerk ook te vermelden. Je vindt alle relevante informatie terug in de portal.

Rekeningnummer online storting

Bij een online betaling gaat het geld niet rechtstreeks naar de rekening van de begunstigde (Stichting AOV voor Vakmensen) maar naar een tussenrekening van de Payment Server Provider (Mollie). Het klopt dus dat het rekeningnummer van je eerste storting van je maandbedrag anders is dan het rekeningnummer dat je dient te gebruiken als je zelf rechtstreeks geld stort (zie ook “Wat is het rekeningnummer van de Stichting?”).

Hoe weet ik hoeveel geld ik heb gespaard?

Door in te loggen in de portal kan je via het menu item “Mijn buffer” zien wat je saldo is op de zakelijke beheerrekening. Daar vind je ook de hoogte van je buffer terug (die hoger of lager kan zijn dan je saldo). Het is natuurlijk de bedoeling dat je saldo minimaal gelijk is aan de vereiste buffer. Heb je een saldotekort dan zie je dat hier ook terug.

Wat is het verschil tussen mijn saldo en mijn buffer?

Als je inlogt in de portal dan kom je via het menu-item “Mijn Buffer” op een pagina met je buffer overzicht. Dit is een voorbeeld :

Saldo status: Er staat hier meer geld op de schenkrekening (banksaldo) dan noodzakelijk is (reservering schenkbuffer = vereiste schenkbuffer). Van het banksaldo is dus een deel gereserveerd voor de schenkingen.

Schenkbuffer status: Het voor schenkingen beschikbare geld (huidige schenkbuffer) is lager dan de maximale schenkbuffer.

In onderstaand voorbeeld is er een saldotekort:

Saldo status: het banksaldo is lager dan de vereiste schenkbuffer (reservering schenkbuffer) er is dus een saldotekort.

Schenkbuffer status: Hier staat weer het bedrag dat beschikbaar is voor schenkingen (huidige schenkbuffer) en de maximale buffer.

Dus in het kort:

Banksaldo = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat.
Reservering schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat er op je rekening zou moeten staan gezien de afspraken van de schenkkring.

Huidige schenkbuffer = Hoeveelheid geld dat op je schenkrekening staat dat gereserveerd is voor schenkingen.
Maximale schenkbuffer = 12 x 4,5% x je dekking.

Wat is mijn betalingskenmerk en waar vind ik het?

Als je meedoet met SamSamkring dien je iedere maand je maandbedrag (inleg en contributie) over te maken naar de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor vakmensen. Doordat je bij iedere storting op die rekening je eigen unieke betalingskenmerk vermeld kunnen wij verantwoorden dat het geld daadwerkelijk van jou is. Indien je niet een bestaand betalingskenmerk vermeldt bij de transactie dan storten we het geld weer terug op de rekening waar het vandaan kwam.

Als je inlogt in de portal dan zie kom je via “Mijn Maandbedrag” bij een overzicht waar je betalingskenmerk, het rekeningnummer van de zakelijke beheerrekening van de Stichting en je maandbedrag staan.

Wat is het rekeningnummer van de Stichting?

Je dient maandelijks je maandbedrag over te maken naar de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Als je inlogt in de portal dan zie kom je via “Mijn Maandbedrag” bij een overzicht waar je het rekeningnummer van de zakelijke beheerrekening van de Stichting, het betalingskenmerk en je maandbedrag staan. Bij iedere storting dien je je betalingskenmerk te vermelden. Als je dat niet doet wordt het geld automatisch teruggestort.

Hoe snel bereik ik de maximale buffer?

Uitgaande van het landelijke gemiddelde van 2,5% arbeidsongeschiktheid onder ondernemers is de maximale buffer in circa 24 maanden bereikt. Wat het in de praktijk is moet natuurlijk blijken. Als er weinig deelnemers ziek zijn bereik je je maximale buffer sneller dan wanneer er veel deelnemers ziek zijn. In onze portal kan je precies zien hoe hoog je maximale buffer is.

Hoe hoog zijn de kosten voor de arbodienst?

De kosten voor de arbodienst zijn gemiddeld circa €1 per €1000 ‘dekking’. De arbodienstkosten worden naar rato van het afgesproken inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid verrekend. Deze kosten worden op de laatste dag van de maand verrekend tegelijkertijd met de schenkingen.

Accepteert mijn hypotheekverstrekker SamSamkring als een AOV verzekering?

Dat kunnen we je helaas niet met zekerheid vertellen maar, we krijgen van deelnemers regelmatig te horen dat SamSamkring door hypotheekverstrekkers wordt geaccepteerd als alternatief voor een AOV.

In eerste instantie is een AOV geen verplichting voor het afsluiten van een hypotheek. Sinds een paar jaar is zelfs de verplichting van een overlijdensverzekering vervallen. Het is echter wel zo dat elke geldgever zijn eigen voorwaarden en eisen kan/mag stellen. In theorie kan het dus zijn dat een betreffende geldgever een AOV verzekering als aanvullende eis stelt. Of de geldgever SamSamkring dan altijd als volwaardig alternatief ziet kunnen wij niet inschatten.

Wat is je schenkbuffer?

Doordat je maandelijks ook spaart op je SamSam Rekening bouw je een potje/ buffer op. Dit is een reservering voor schenkingen als er onverwacht heel veel leden arbeidsongeschikt zijn. Zo bieden we de zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt raakt altijd het inkomen krijgt geschonken dat is afgesproken. Ook als er in een periode onverwacht meer dan 4,5% zieken zijn.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Wij bewaken het saldo op jouw SamSam Rekening. Als er op deze rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg, wordt het teveel automatisch overgemaakt naar een rekening naar keuze storten (standaard de rekening waarop je schenkingen ontvangt).

Moet ik maandelijks storten of mag ik dit ook per kwartaal of halfjaar doen?

Nee dat mag je (helaas) niet doen. Door het gebruik van de zakelijke beheerrekening van de Rabobank zijn we gebonden aan strikte regels. Het is niet de bedoeling dat de stichting “bankje” speelt, je dient daarom conform afspraak iedere maand je maandbedrag over te maken onder vermelding van je eigen betalingskenmerk.

Hoeveel betaal ik per maand?

SamSamkringis geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw geld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je mee gaat doen betaal je eenmalige inschrijfkosten en er zijn maandelijkse administratie kosten.

Op deze pagina van onze website zie je de actuele kosten en wordt het verschil tussen wat je maandelijks stort en wat nu daadwerkelijk kosten zijn ook duidelijk gemaakt…

Kan ik tussentijds geld van mijn SamSam Rekening afhalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je geld staat veilig op de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen en daar kan je zelf niet bij. Pas als je stopt met SamSamkring krijg je jouw geld dat op die rekening staat gestort op je eigen rekening.

Je hoeft niet eindeloos te sparen. Als er op jouw SamSam Rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg (je inleg is 4,5% van je dekking), dan wordt het teveel iedere maand overgemaakt naar een rekening naar keuze (standaard de rekening die je hebt aangeven voor schenkingen).

Hoeveel van mijn inleg gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een arbeidsongeschikte deelnemer hangt af van een aantal zaken, als eerste het door jouw gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk ook het inkomensniveau dat de arbeidsongeschikte deelnemer heeft gekozen, het arbeidsongeschiktheidspercentage in die periode, het aantal dagen die maand dat hen recht heeft op schenkingen en hoeveel deelnemers er zijn in onze schenkkring. Ons algoritme berekent iedere maand precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in op de lange termijn gemiddeld 50% van je inleg schenkt aan arbeidsongeschikte deelnemers (landelijk gemiddelde).

Het actuele gemiddelde over de afgelopen 6 maanden vind je terug op deze pagina op onze website.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau/dekking aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert uiteraard je inleg (en maandbedrag) ook.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg, de reserves en ons risicomanagement niets aan de hand.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij SamSamkringword je volledig ontzorgd. Bij de start van je deelname machtig je de penningmeester van Stichting AOV voor Vakmensen om jouw geld over te maken voor een aantal doeleinden. Uiteraard ook voor het doen van schenkingen. Je krijgt iedere maand via de e-mail informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet je actuele saldo op je SamSam Rekening ook terug in de portal. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Meer weten?


SamSamkring email

Mail ons gewoon…

Samsamkring telefoon

Bel ons gewoon…
(030-2272620)

SamSamkring veelgestelde vragen

Check de veelgestelde vragen…

SamSamkring meedoen

Doe gewoon mee…


SamSamkring, ziek en toch inkomen. Voor en door ondernemers!