FAQ SamSamkring veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vind je het antwoord op alle veelgestelde vragen over SamSamkring.
Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We horen graag van je!

Moet ik mijn deelname aan SamSamkring verlengen?

Nee hoor, je doet gewoon mee met SamSamkring en ontvangt dan schenkingen bij arbeidsongeschiktheid totdat jij ermee wilt stoppen of tot je stopt met ondernemen.

Is er een toelatingsprocedure?

Tijdens de afspraak voor de intake kan je alles in ca 20-30 minuten regelen. We informeren je over allerlei zaken en stemmen dan je gewenste inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid met je af zodat je zeker weet dat je aan het inkomenscriterium voldoet en niet voor verrassingen komt te staan als je arbeidsongeschikt raakt. De dekking die je kunt afspreken is maximaal 80% van je netto inkomen uit onderneming.

Meer informatie vind je hier.

Ik werk nog wel, maar ik weet dat ik zieker ga worden, bijvoorbeeld de constatering van een bepaalde ziekte, mag ik dan toch meedoen?

Nee, helaas kun je dan niet meedoen.  MAAR, als je een chronische aandoening hebt waarvan het onvoorspelbaar is of die ooit tot arbeidsongeschiktheid gaat leiden mag je waarschijnlijk wél meedoen. Als je zelf twijfelt is het handig even contact op te nemen.

Mag ik meedoen als ik ziek ben, maar wel mijn beroep volledig kan uitoefenen?

Als je 100% arbeidsgeschikt bent voor het werk in je eigen onderneming (je eigen beroep) mag je meedoen met SamSamkring. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

Wat is je schenkbuffer?

Doordat je maandelijks ook spaart op je SamSam Rekening bouw je een potje/ buffer op. Dit is een reservering voor schenkingen als er onverwacht heel veel leden arbeidsongeschikt zijn. Zo bieden we de zekerheid dat een deelnemer die arbeidsongeschikt raakt altijd het inkomen krijgt geschonken dat is afgesproken. Ook als er in een periode onverwacht meer dan 4,5% zieken zijn.

Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Wij bewaken het saldo op jouw SamSam Rekening. Als er op deze rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg, wordt het teveel automatisch overgemaakt naar een rekening naar keuze storten (standaard de rekening waarop je schenkingen ontvangt).

Is er een reglement en waar kan ik dat inzien?

Ja, dat is er zeker. Goed dat je je op de hoogte wilt stellen van onze afspraken! Het document staat hier op de website.

Moet ik maandelijks storten of mag ik dit ook per kwartaal of halfjaar doen?

Nee dat mag je (helaas) niet doen. Door het gebruik van de zakelijke beheerrekening van de Rabobank zijn we gebonden aan strikte regels. Het is niet de bedoeling dat de stichting “bankje” speelt, je dient daarom conform afspraak iedere maand je maandbedrag over te maken onder vermelding van je eigen betalingskenmerk.

Wanneer krijg ik geld / ontvang ik de schenkingen?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, voor de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Hoeveel betaal ik per maand?

SamSamkringis geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw geld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je mee gaat doen betaal je eenmalige inschrijfkosten en er zijn maandelijkse administratie kosten.

Op deze pagina van onze website zie je de actuele kosten en wordt het verschil tussen wat je maandelijks stort en wat nu daadwerkelijk kosten zijn ook duidelijk gemaakt…

Kan ik tussentijds geld van mijn SamSam Rekening afhalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je geld staat veilig op de zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen en daar kan je zelf niet bij. Pas als je stopt met SamSamkring krijg je jouw geld dat op die rekening staat gestort op je eigen rekening.

Je hoeft niet eindeloos te sparen. Als er op jouw SamSam Rekening een bedrag staat van meer dan 12 x jouw inleg (je inleg is 4,5% van je dekking), dan wordt het teveel iedere maand overgemaakt naar een rekening naar keuze (standaard de rekening die je hebt aangeven voor schenkingen).

Kan ik ook mijn dekking aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid iedere maand aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van SamSamkring is natuurlijk dat je als deelnemer altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er bijvoorbeeld ook een buffer).

  • Iedere arbeidsgeschikte ondernemer kan meedoen (ook starters)
  • Wij hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen
  • We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden
  • Je kunt je gewenste inkomen zelf kiezen tussen de € 1000 en € 4000 netto
  • Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!
  • Meedoen kan per de eerste van iedere maand na 1 afspraak (online videogesprek), makkelijk en snel
  • De opzegtermijn is 1 maand
  • We werken samen met een onafhankelijke arbodienst
  • Jij helpt met jouw geld andere ondernemers
Hoeveel van mijn inleg gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een arbeidsongeschikte deelnemer hangt af van een aantal zaken, als eerste het door jouw gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk ook het inkomensniveau dat de arbeidsongeschikte deelnemer heeft gekozen, het arbeidsongeschiktheidspercentage in die periode, het aantal dagen die maand dat hen recht heeft op schenkingen en hoeveel deelnemers er zijn in onze schenkkring. Ons algoritme berekent iedere maand precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in op de lange termijn gemiddeld 50% van je inleg schenkt aan arbeidsongeschikte deelnemers (landelijk gemiddelde).

Het actuele gemiddelde over de afgelopen 6 maanden vind je terug op deze pagina op onze website.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau/dekking aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg wat je dan moet doen.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert uiteraard je inleg (en maandbedrag) ook.

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg, de reserves en ons risicomanagement niets aan de hand.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij SamSamkringword je volledig ontzorgd. Bij de start van je deelname machtig je de penningmeester van Stichting AOV voor Vakmensen om jouw geld over te maken voor een aantal doeleinden. Uiteraard ook voor het doen van schenkingen. Je krijgt iedere maand via de e-mail informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet je actuele saldo op je SamSam Rekening ook terug in de portal. Op de website van het SamSam Servicebureau staat op deze pagina nog meer informatie over de rekening die gebruikt wordt.

Wat gebeurt er als er een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich arbeidsongeschikt via de portal of het daar geboden alternatief. Die ontvangt daar een e-mail van als bewijs dat hen arbeidsongeschikt is gemeld. Deze melding wordt automatisch doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige?

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Wat gebeurt er als ik in een korte periode weer ziek word?

Als je binnen 3 maanden nadat je beter bent gemeld weer ziek (arbeidsongeschikt) raakt door dezelfde oorzaak, krijg je direct weer je schenkingen zonder 2 maanden wachttijd. Voor de maximale schenkingsduur van 24 maanden worden beide periodes bij elkaar opgeteld.


Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Wat schenk ik aan anderen, een percentage in relatie tot mijn gewenste inkomen of dat van de zieke die wellicht een veel hoger inkomen gekozen heeft?

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf mee doet (iedereen schenkt ‘naar rato’), het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen. Je schenkt in ieder geval naar rato van jouw gewenste inkomen. Dat betekent dat iemand die € 2.000 gekozen heeft als gewenst inkomen, altijd 2x zoveel schenkt als iemand die meedoet voor € 1.000 gewenst inkomen.

Aan het einde van de maand vinden de schenkingen plaats. Je ontvangt dan per e-mail informatie over hoeveel jij geschonken hebt. Op je SamSam Rekening kun je je actuele saldo altijd terugvinden.

Meer weten?


SamSamkring email

Mail ons gewoon…

Samsamkring telefoon

Bel ons gewoon…
(030-2272620)

SamSamkring veelgestelde vragen

Check de veelgestelde vragen…

SamSamkring meedoen

Doe gewoon mee…


SamSamkring, ziek en toch inkomen. Voor en door ondernemers!