Categorie ZZP’er in de bouw

Verzekeraars beschouwen ZZP’ers in de bouw als een beroepsgroep met een hoog gezondheidsrisico. Maar wat hen kan overkomen, kan iedere ondernemer overkomen. Bijzonder dus dat deze ZZP’ers dan toch meer moeten betalen om zich te verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een AOV / arbeidsongeschiktheidsdverzekering is zeker voor startende ZZP’ers te duur. De kosten vormen een drempel waardoor zij zich (voorlopig) niet verzekeren. Bij SamSamkring kijken niet naar je “risicoprofiel”. We gaan uit van het principe dat iedere ondernemer graag en met plezier werkt in zijn eigen onderneming. Ziek zijn is het laatste dat je als ondernemer wilt: niet werken, klanten kwijt, geen inkomen.

We gaan ook uit van solidariteit. Iedereen schenkt een beetje aan iemand die ziek is. Het maakt niet uit dat de ene ondernemer misschien iets meer kans heeft om arbeidsongeschikt te worden. Als we met genoeg ondernemers zijn, gaat het om een paar euro per maand. Dus ook ZZP’ers in de bouw zijn bij SamSamkring van harte welkom. Overigens is het ziekteverzuim onder kleine ondernemers in de bouw 1,6%. Hoezo hoog?