Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

ZZP-er en zwanger

ZZP-er en zwanger

Jacqueline Blaauw | 19 mei 2024 | ondernemen , over samsam

zzp-er en zwanger

ZZP-er en zwanger. Van alle ZZP’ers is circa 40% vrouw. Onderneemsters vragen ons vaak of ze als lid van SamSamkring ook verzekerd zijn van inkomen tijdens zwangerschap- en bevallingsverlof. Want niet iedere zwangerschap of bevalling verloopt zonder problemen. Als je dus ziek wordt als gevolg van zwangerschap of bevalling en je moet bijvoorbeeld verplicht rust nemen, loop je omzet mis.  

Wij krijgen vaak vragen van mensen met een kinderwens die zich afvragen hoe het zit. Heb je recht op geld als je in verwachting bent? en als je ziek wordt ten gevolge van de zwangerschap of de bevalling? Het antwoord is ‘JA’, bij SamSamkring ben je gewoon verzekerd voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, ook als deze ontstaat ten gevolge van je zwangerschap of bevalling.

Iedere zwangerschap verloopt anders. Waar de ene zwangere met gemak doorwerkt tot aan haar verlof, moet de ander het juist vroegtijdig al rustiger aandoen. En soms ontstaat er een complicatie waardoor je niet meer kunt werken. 

ZZP’er en zwanger? Doe mee met SamSamkring!

Ook als je een kinderwens hebt ben je van harte welkom bij SamSamkring en word je arbeidsongeschikt, dan ben je gewoon zeker van een inkomen.  En heb je een zorgeloze en probleemloze zwangerschap? Dan heb je sowieso recht op een uitkering:

De ZEZ

Ben je zzp’er en zwanger dan is er een wettelijke regeling die je inkomen regelt tijdens je zwangerschapsverlof: de ZEZ. Dat staat voor “Zwanger en Zelfstandig”. Op het eerste gezicht lijkt de regeling veel op de regeling voor werknemers die zwanger zijn (de WAZO). Je krijgt gedurende 16 weken rondom jouw bevalling een uitkering van het UWV. Zodat je op tijd kunt stoppen met werken (6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum) en na je bevalling even tijd hebt om te herstellen en te genieten van jouw baby (10 tot 12 weken).

Tijdens die 16 weken krijg je een uitkering die gebaseerd is op jouw winst uit onderneming in het voorgaande jaar. Als je in dat voorgaande jaar voldeed aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek (1225 uur gewerkt als zelfstandige), bedraagt je uitkering het Wettelijk Minimumloon. Dat is € 1934,40 bruto per maand. Ben je in verwachting van een meerling dan is de regeling nog uitgebreider.

Aanvragen

De aanvraagprocedure van de ZEZ-regeling loopt via uitkeringsinstantie UWV. Je kunt een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering op zijn vroegst aanvragen als je 24 weken in verwachting bent tot (uiterlijk) 2weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof.

Bij het invullen van het aanvraagformulier moet je in ieder geval de volgende gegevens bij de hand houden:

  • Burgerservicenummer
  • Inkomstenoverzicht (zoals vermeld op de recente aangifte voor de inkomstenbelasting
  • Het aantal uren dat je normaal werkt
  • Informatie over eventueel vervangend personeel
  • Je (eventuele) vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV
  • De uitgerekende datum

Uitsluitsel over de ZEZ-uitkering

Je ontvangt dan binnen acht weken bericht van het UWV met informatie over de hoogte van de uitkering (en hoelang de regeling duurt). In deze brief staat ook vermeld wanneer de uitkering ingaat en op welke datum je voor het eerst een betaling kunt verwachten. 

 Meedoen met SamSamkring

In het reglement van SamSamkring staat beschreven wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: je eigen beroep/ werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Dat kun dus ook ten gevolge van zwangerschap of bevalling zijn. De casemanager, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van de arbodienst beoordelen jouw situatie. Een second opinion is mogelijk.

SamSamkring biedt een eerlijke en betaalbare oplossing. Je spaart iedere maand en als je ziek bent ontvang je schenkingen van de andere ondernemers die lid zijn. Zo helpen andere ondernemers jou, en jij helpt hen als dat nodig is. Gaaf toch! Lees meer over hoe het werkt.

Meer weten?