Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Sparen is zooo onzinnig….

Sparen is zooo onzinnig….

Roland Blaauw | 19 mei 2024 | over samsam

Hoe heet dat tegenwoordig? Click bait? Iets opvallends dat maakt dat je er op klikt uit nieuwsgierigheid zonder dat je weet waar het nu precies over gaat? En dan valt het tegen? Hmmmm, moeten wij eigenlijk niet aan beginnen natuurlijk. Maar ja…

Laat ik maar meteen nuanceren dan: natuurlijk is sparen niet altijd onzinnig. Maar in sommige gevallen wel. Dan heb ik het bijvoorbeeld over sparen voor als je arbeidsongeschikt raakt. Dat vind ik wel een beetje onzinnig. Ik zal uitleggen waarom.

Laten we met het makkelijkste beginnen: als het gaat om permanente arbeidsongeschiktheid dan moet je wel van hele goede huize komen dat je zoveel geld hebt waardoor je je noodzakelijke inkomen met spaargeld kunt invullen. Nu ik er even over nadenk, als je zoveel geld hebt dan hoef je eigenlijk ook niet werken :-). Het wordt iets lastiger bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Want dan is het uiteraard afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid of je die met spaargeld zou kunnen opvangen. En dan gaat het niet alleen om kunnen maar ook om willen! Laat ik het voor het gemak maar even cijfermatig onderbouwen.

Een voorbeeld met veel getallen…

Stel, je hebt een inkomen nodig van € 2.500 netto per maand en we kijken naar een arbeidsongeschiktheidsperiode van 1 jaar. In dit jaar heb je dus 12 x 2.500 = € 30.000 netto nodig. Voor de meeste mensen die € 2.500 inkomen per maand nodig hebben is € 30.000 een significant bedrag. Ik denk niet dat iedereen het op de plank heeft liggen.
Laten we als tegenhanger voor het sparen (niet helemaal onverwacht natuurlijk) eens kijken wat de kosten zijn als je lid bent van SamSamkring. Je betaalt bij SamSam € 20 contributie per maand. Daarnaast heb je soms ook nog de bankkosten (variërend van € 0 tot € 8 per maand). Dat maakt dat je op een totaal zit van € 28 per maand.

6% sparen en maar 1,5% schenken

Naast die kosten heb je dan ook het bedrag dat je gaat sparen als je meedoet met SamSamkring (Neen, dit sparen is dan natuurlijk totaal niet onzinnig :-)). Dat is momenteel 6% van het bedrag dat je krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. In dit voorbeeld dus € 150 per maand. Zoals je op onze website kunt lezen is het arbeidsongeschiktheidspercentage onder ondernemers ongeveer 1,5%. Dat betekent dat je van de € 150 per maand die inlegt (gemiddeld en op de lange termijn) € 37,50 gaat schenken aan ondernemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt . Dit maakt dat de totale kosten per maand ongeveer € 70 bedragen bij een inkomensniveau van € 2.500 netto per maand. Op de site leggen we dat nog eens precies uit.

1 jaar sparen = bijna 30 jaar meedoen

Hoe verhoudt zich dat dan tot die € 30.000? Van die € 30.000 trekken we eerst € 5.000 af voor de eerste twee maanden die je als eigen risico hebt, die heb je dus wel nodig. Houden we € 25.000 over die we natuurlijk door € 70 delen waarmee we op 357 maanden komen…
Een jaar van je spaargeld leven als je arbeidsongeschikt bent is dus even duur als voor bijna 30 jaar je inkomen bij arbeidsongeschiktheid regelen met SamSamkring! Ik zei het toch, sparen voor als je arbeidsongeschikt raakt is echt zooooo onzinnig!

Wil je zien wat jouw kosten zijn bij een ander inkomensniveau? Check dan hier je kosten.

Meer weten?