Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Sociaal werkers zijn steeds vaker ZZP-er

Sociaal werkers zijn steeds vaker ZZP-er

Jacqueline Blaauw | 17 april 2018 | broodfonds , over samsam

Regelmatig geef ik workshops aan sociaal werkers over de verplichte beroepsregistratie in het Jeugddomein. Het valt me op dat ik steeds relatief veel ZZP-ers tref als deelnemer. Het lijkt een groeiende groep. Logisch want de decentralisatie heeft de deur naar zelfstandig ondernemen voor sociaal werkers geopend. Ze kennen hun stad, dorp en regio. Ze zijn enthousiast en betrokken maar willen de dingen op hun manier doen zonder de balast van een grote organisatie.

Dat deze ZZP-ers in mijn workshop zitten, komt omdat ze met veel vragen zitten over de beroepsregistratie bij SKJ. Er is geen organisatie die hen informeert en faciliteert. En ze kunnen geen gebruik maken van (interne) scholing die de werkgever aanbiedt. En wat ook lastig is, is het organiseren van hun reflectie. Er zijn geen collega’s met wie ze samen kunnen reflecteren. Hoe kom je dan toch aan de voor herregistratie vereiste 60 uur reflectie en 60 uur deskundigheidsbevordering?

Mijn antwoord op deze vragen is dat ze het zelf moeten regelen en organiseren. Het is onderdeel van het ondernemerschap dat je investeert in je eigen beroepsontwikkeling. Maar ik adviseer ze ook om zich te organiseren. Bijvoorbeeld via de beroepsvereniging BPSW. En nu ook via onze SamSam kringen. In een vereniging kunnen ze samen oplossingen realiseren voor de uitdagingen waar ze allemaal mee te maken hebben. In een SamSam kring is dat naast het organiseren van reflectie, inkopen van scholing, kennis delen en netwerken óók het samen “verzekeren” van hun arbeidsongeschiktheidsrisico.

Als je met een groep Sociaal Werkers een SamSam kring opricht (= een vereniging) spreek je af dat je elkaar helpt als een lid ziek wordt (vergelijkbaar met een broodfonds). Ieder lid spaart maandelijks een bedrag op een aparte rekening (tussen de 75 en 250 euro). Als je ziek wordt, schenkt ieder lid jou een klein bedrag uit zijn spaarpotje. Die kleine bedragen samen tellen op tot een inkomen waar je van kunt leven. Tussen 1000 euro en 4000 euro netto. Hoeveel je ontvangt bepaal je zelf. Maar je kunt de SamSam kring dus ook gebruiken om intervisiegroepen te vormen, samen trainingen en scholing in te kopen, kennis te delen, en te netwerken. En wie weet kan een ander lid jouw cliënten tijdelijk overnemen als je ziek bent. Wij, SamSam Servicebureau helpen bij het oprichten van een SamSam kring en ondersteunen bij verenigingszaken. Zodat jullie je bezig kunnen houden met je beroepsontwikkeling en ondernemen.

We gaan ook in gesprek met de BPSW om te kijken hoe de BPSW en SamSam elkaar kunnen versterken zodat we een maatwerk pakket kunnen bieden voor ZZP-ers in het Sociaal Domein. Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten over hoe een SamSam kring werkt? Of wil je misschien weten hoe je een SamSam kring voor Sociaal Werkers begint? Bekijk onze website  of neem contact met ons op.

Meer weten?