Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Kasmoni bij financiële tegenslagen

Kasmoni bij financiële tegenslagen

Jacqueline Blaauw | 19 mei 2024 | over samsam

Crowdsurance is een onderlinge manier van verzekeren: leden sparen een bedrag op hun eigen rekening en als er een lid ziek wordt, schenken alle overige leden de zieke een klein bedrag. Niets nieuws onder de zon, dat gebeurt in allerlei vormen al eeuwenlang. Ik was benieuwd naar andere vormen waarin mensen zonder tussenkomst van banken en verzekeraars onderling financiële zaken regelen. Een van onze leden vertelde mij dat in de Surinaamse gemeenschap een vorm van gezamenlijk sparen bestaat die kasmoni heet.

Ik had nog nooit van Kasmoni gehoord en zocht het op op wikipedia. Vrij vertaald: Kasmoni is een roulerend spaar- en kredietsysteem dat veel voorkomt in Suriname. Soortgelijke initiatieven komen overal op de wereld voor en zijn een manier om zonder rentekosten aan geldsommen te komen. Inmiddels is Kasmoni ook in Nederland ingeburgerd.

Dr. Aspha Bijnaar onderzocht Kasmoni in de Bijlmer en promoveerde op het fenomeen. Zij wordt in diverse krantenartikelen over kasmoni geciteerd.

Met Kasmoni financiële tegenslag opvangen

Deelnemers aan een kasmoni groep geven maandelijks een afgesproken spaarbedrag aan de beheerder van het geld, vaak een vrouw. De deelnemers hebben beurtelings recht op het door de leden gespaarde geld. De kasbeheerder heeft een belangrijke rol; zij beheert de pot en betaalt uit aan degenen die aan de beurt is. Daarnaast beoordeelt zij ook (vaak op informele wijze, bijvoorbeeld met behulp van netwerk of social media) de integriteit en kredietwaardigheid van de deelnemers.

Iedereen komt aan de beurt maar het lot bepaalt wie er wanneer aan de beurt is om de pot te ontvangen. Zo wordt met behulp van Kasmoni sparen en het maken van een financiële planning makkelijker gemaakt.

Maar kasmoni kan nog meer betekenen. Want als het nodig is kunnen deelnemers ook een verzoek indienen om aan de beurt te komen. Dat kan als er een grote uitgave aan zit te komen (denk bijvoorbeeld aan een trouwerij, begrafenis of een opleiding). Maar belangrijker nog: er kan ook een verzoek ingediend worden als er een financiële tegenslag opgevangen moet worden, zoals een kapotte auto.  

Voordelen

Kasmoni is een stok achter de deur om te sparen voor grote uitgaven of voor het opvangen van financiële tegenslag. In Nederland gaan er volgens Bijnaar maandelijks miljoenen in om. Zonder tussenkomst van een bank!

En zo is de vergelijking met samsamkring gauw gemaakt: leden sparen allemaal maandelijks geld op hun eigen rekening en als één van de leden ziek wordt, schenken alle leden een klein bedragje aan de zieke, zodat deze toch het gewenste inkomen heeft.
Iedereen kan ziek worden. Voor ondernemers extra vervelend omdat zij ook nog het risico lopen om, als zij  langer ziek zijn, geen inkomsten te hebben. Daar kun je niet tegenop sparen. Bij samsamkring delen wij dat risico. Eigenlijk is dit verzekeren zoals dat bedoeld is!

Meer weten?