Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Hard en zacht

Hard en zacht

Jacqueline Blaauw | 20 april 2021 | interview lid , over samsam

SamSamkring is een vereniging van ondernemers. Leden van de vereniging spreken met elkaar af dat ze elkaar financieel steunen als één van hen iets overkomt. Dat is goedkoop en sociaal. Een van die ondernemers is Ernst-Jan Bergman. Hij is voorzitter van SamSamkring.

Ik ben consultant en met Bergopwaarts help mijn klanten met het professionaliseren van HR. Mijn specialiteit is beloningsadvies. Mijn werk is een combinatie van hard en zacht, zeg ik wel eens. Ik help organisaties een HR visie te ontwikkelen en reken vervolgens door welke consequenties er zijn voor beloning van mensen. Ook heb ik een training ontwikkeld over beloning.

Recent heb ik een opdracht afgerond voor een organisatie van 8000 man maar met evenveel plezier werk ik voor een adviesbureau van 6 mensen. Een corporate omgeving of de zorg, ik heb eigenlijk geen voorkeur. De afwisseling is fijn. Het vraagt wel flexibiliteit. Het mooie vind ik dat ik moet schakelen tussen hele diverse stakeholders. Soms vraagt de opdracht dat ik een regeling aan medewerkers uitleg om even later te sparren met de Raad van Bestuur.

Mooi project

In een project bij een grote onderzoeksorganisatie werkte ik met een team van experts. De organisatie was al jaren bezig met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor beoordelen en belonen. De gesprekscyclus werkte niet goed meer en mensen haalden geen plezier uit de gesprekken. Ik ben toen gevraagd om het project te leiden. Het nieuwe systeem moest langs de Raad van Bestuur en moest ook de toets van de OR doorstaan. Veranderen is lastig en soms betekent dat ook dat er besluiten afgedwongen moeten worden. Met het team hebben we een rekenmodel gemaakt en ervoor gezorgd dat alle stakeholders meegenomen werden.

Ik smul van Excel

Naast stakeholdermanagement houd ik mij duidelijk ook bezig met de harde kant: De processen en structuren en de rekenkundige kant. Ik vind het belangrijk om zaken concreet te maken, ik smul van Excel.
Het is de kunst om wat complex is aan de achterkant aan de voorkant eenvoudig te maken. De kern visueel maken voor de betrokkenen.
In kaart brengen van stakeholders en hun belang, op voorhand, zodat je kunt bepalen hoe en wanneer je ze wilt betrekken.

Solidariteit

SamSamkring is een hele mooie sympathieke solidaire oplossing om je inkomensrisico af te dekken. Je deelt met elkaar het risico zonder dat er een derde partij heel veel geld aan verdient. Goedkoop en sociaal.
Alles wordt voor me geregeld en ik heb er geen omkijken naar. Ik heb altijd zicht op mijn eigen potje. Als ik stop heb ik het geld terug, heel eenvoudig en transparant.
SamSamkring is nu nog anoniem maar heeft de potentie om meer een community te worden. Dat zou een mooie vervolgstap zijn. Met elkaar zijn we immers een pool van professionals waar ieder uit kan putten.

Voorzitter

Ik ben geen aangestelde voorzitter maar gewoon een van de deelnemers. Ik heb vaak een mening en dan meld ik me. Ook bij SamSam had ik een aantal keren feedback gegeven en als klankbord gefunctioneerd. Dat ik voorzitter werd verliep daardoor heel natuurlijk. Rond de ALV gaan we als bestuur nadenken over te nemen besluiten en praten we over issues en de richting voor de toekomst. Ik vind het mooi dat we inspraak hebben en dat de meeste stemmen gelden als het over de spelregels gaat. Ik heb mijn AOV geregeld in een vereniging met leden en niet bij een koude kille verzekeraar.

Meer weten?