Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Flexibel en nog betaalbaarder

Flexibel en nog betaalbaarder

Jacqueline Blaauw | 19 mei 2024 | over samsam

Goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gisteren hadden wij de jaarlijkse ALV van SamSamkring. Zoals gewoonlijk geheel online. Naast een aantal formaliteiten hebben we een aantal belangrijke besluiten genomen.

Lager spaarbedrag

Bij de oprichting van de vereniging bijna twee jaar geleden hebben wij gekozen voor zekerheid. Iedere deelnemer ging maandelijks 6% van het gekozen inkomensniveau sparen / inleggen voor schenkingen. Dit heeft geleid tot een zeer gezonde buffer voor schenkingen.  6% was relatief hoog ten aanzien van ervaringscijfers van arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Dat blijkt namelijk rond de 1,5% te liggen. In de ALV is besloten om het percentage m.i.v. mei aan te passen van 6% naar 4,5%. Dit kan zonder het risico significant te verhogen.
Het Servicebureau blijft de buffer uiteraard nauwlettend in de gaten houden en de financiële gezondheid van de vereniging bewaken.

Lagere contributie

Momenteel betalen alle leden van de vereniging via de contributie een vast bedrag voor de Arbodienst. Maar we maken niet iedere maand even veel gebruik van de arbodienst. SamSamkring is hard gegroeid en in het afgelopen jaar is erg weinig gebruik is gemaakt van de arbodienst.
Vanaf 1 augustus gaan we daarom de daadwerkelijke kosten voor ondersteuning door de arbodienst betalen vanuit het spaarbedrag.  Als er zieken zijn schrijft het bestuur van de vereniging dan schenkingen en kosten voor de arbodienst af van de bunq rekening. De contributie gaat daardoor omlaag van € 20 naar € 15.

Vrij beschikken over je bufferoverschot

Leden die hun maximale buffer gespaard hebben kunnen zelf besluiten wat ze met het teveel gespaarde willen doen. Vanaf juli hebben zij de volgende keuzes:

  • Het bufferoverschot gewoon op de rekening laten staan en lekker doorsparen
  • Het teveel gespaarde van de rekening opnemen
  • Ons vragen het geld over te maken naar een rekening naar keuze, zoals een pensioen-rekening).

Kortom: nog meer flexibiliteit voor onze deelnemers.

Wat betekent dat?

Voor de leden betekent dit dat de flexibiliteit omhoog gaat en de contributie en het spaarbedrag omlaag kunnen. De arbokosten gaan wel van je buffer af. Even snel rekenend betekent dat bijvoorbeeld voor een deelnemer met een gewenst inkomensniveau van € 2000 dat het maandbedrag omlaag gaat van €140,- naar € 105 (4,5% van 2000 = € 90 + € 15 contributie). Best lekker toch?


Meer weten?