Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Financiële rust geeft vertrouwen

Financiële rust geeft vertrouwen

Jacqueline Blaauw | 29 april 2021 | interview lid , ondernemen , over samsam

Carla Wools uit Utrecht is budgetcoach. “Ik pas op mijn geld; ik geef het terecht uit of ik geef het niet uit. Wat mij voor SamSamkring heeft doen kiezen is dat er geen kosten vooraf zijn met een adviseur. Ik ben blij met mijn keuze want de verhouding tussen inleg en kosten is goed. Financiële rust geeft vertrouwen. Dat is wat ik voor mijn cliënten wil en wat ik krijg ik van SamSam.”

Carla vertelt

Ik werk al jaren in het sociaal juridisch domein en sinds 2003 als sociaal raadsvrouw. In die rol hielp ik mijn cliënten hun weg te vinden in wet- regelgeving. Op den duur verschoof het zwaartepunt naar ondersteuning in financiële problematiek en schulden. Een paar jaar geleden merkte ik dat de organisatie en de manier van werken niet meer zo bij mij paste. Ik ben toen samen met mijn werkgever gaan nadenken over wat ik zou willen.

Mensen om me heen zeiden: “waarom begin je niet voor jezelf?” Daar zag ik in eerste instantie weinig mogelijkheden voor want mijn cliënten hebben geen geld en er moet ook bij mij wel brood op de plank komen.

Langzaamaan ben ik het idee gaan omarmen en onderzoeken. En toen zag ik de mogelijkheid om budgetcoach te worden. Gemeentelijke organisaties en woningbouwcoöperaties schakelen vaak zelfstandigen in om mensen met problemen bij te staan. En zo is de weg geopend naar het ondernemerschap.

Structurele oplossingen

Vorig jaar heb ik de stap gezet. Ik ben me steeds meer gaan specialiseren op het begeleiden in trajecten in plaats van ‘brandjes blussen’. Ik wilde structureel zaken oplossen en daar heb ik nu tijd en ruimte voor. Vaak begin ik met een cliënt met een berg aan problematiek. Door langer te begeleiden en samen overzicht te creëren kunnen we samen de problemen oplossen en zorgen dat er weer een toekomst is.
Een structurele oplossing gaat vaak gepaard met een keuze, voor betaalbaardere woonruimte bijvoorbeeld of een andere baan. Soms hebben mensen een budgetbeheerder of bewindvoerder nodig. Ik help mensen om hierover besluiten te nemen.

Stichting Leef en goed werkgeverschap

Ik beleef veel plezier aan een mooie opdracht voor Stichting Leef, waar ik individuele cliënten ondersteun. Mensen die vastgelopen zijn, vaak digitaal wat minder vaardig zijn of onze taal niet machtig zijn.
Soms krijg ik ook cliënten via hun werkgever. Als een werkgever merkt dat iets niet goed gaat, bijvoorbeeld doordat er loonbeslag gelegd wordt, kan een werkgever ervoor kiezen hulp in te schakelen voor de betreffende werknemer. Het kost de werkgever tijd en geld als een werknemer financiële problemen heeft. De werkgever betaalt zo’n traject ook in het kader van goed werkgeverschap. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor hoe je mensen financieel fit houdt. Want schulden leveren stress op en dat merk je ook op de werkvloer.

Ik heb veel onderzoek gelezen over financiële problemen. Door de stress ga je minder functioneren en gaat je IQ zelfs omlaag. Mensen kunnen slechter plannen en langetermijndenken wordt moeilijk. Dus uit de problemen komen is dan heel lastig. Het is fijn als ik daar een rol in kan spelen door de eerste problemen op te lossen en rust te creëren. Van kortetermijndenken kunnen we daarna naar vooruitkijken, grip hebben op het leven en misschien weer leuke dingen plannen. Dat is het meest fantastische in mijn werk. Iedereen heeft z’n eigen verhaal of situatie. Het is altijd maatwerk maar met de constante factor dat mensen vastgelopen zijn en ondersteuning nodig hebben. Uiteindelijk laat ik mensen helemaal los en dat is zo mooi. Dat ze weer verder kunnen.

De arbodienst is een grote plus

Als budgetcoach heb ik ook voor SamSamkring gekozen. Ik was op zoek naar een verzekering en het stoorde me dat ik gelijk een financieel adviseur moest inschakelen en betalen voor de keuze van een AOV. En dat in zo’n startjaar als je nog niet weet hoe het zich ontwikkelt, ook qua omzet. Ik pas op mijn geld; geef ik het terecht uit of niet.

Ik ben bij een info-avond geweest en wat mij voor jullie heeft doen kiezen is dat er geen kosten vooraf zijn met een adviseur, ik weet waar ik aan toe ben als ik arbeidsongeschikt raak en wat ik ook prettig vind is dat ik in tegenstelling tot bij een Broodfonds niks te maken heb met de re-integratie van anderen. Dat jullie een arbodienst hebben is een grote plus. Ik wil meebetalen maar wil geen oordeel hebben over het ziekteverloop of de mate van arbeidsongeschiktheid van andere deelnemers. Mijn energie en tijd stop ik liever in mijn bedrijf.

Het fijne is dat het transparant is, ik weet waar ik aan toe ben, mijn geld blijft van mij.
SamSam is voor mij een goede keuze want de verhouding tussen inleg en kosten is goed. Waar ik nog over nadenk is een aansluitende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar het risico is niet groot en in onze financiële situatie en qua leeftijd hoef ik het risico wellicht niet meer financieel af te dekken.
Financiële rust geeft vertrouwen. En wat ik voor mijn cliënten wil krijg ik van SamSam.

Meer weten?