Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

De meeste mensen deugen

De meeste mensen deugen

Jacqueline Blaauw | 19 mei 2024 | ondernemen

Pui Mee Chan is ondernemer bij Ambient, een Utrechts adviesbureau voor de publieke sector op het gebied van water en klimaat. Haar uitgangspunt is: De meest mensen deugen. En dat is ook de basis voor SamSamkring.  Pui Mee: “Mooi vertrekpunt is hoe je er zelf in zit: je gaat zelf toch ook geen misbruik maken van een AOV voorziening? Dus waarom zou je denken dat een ander dat wel doet? Mensen zijn over het algemeen meer bezig met elkaar helpen dan met het onderste uit de kan te halen. Bij SamSamkring zie je dat het werkt: deelnemers hebben vertrouwen in de medemens en vinden het prima om elkaar te helpen.”

Wat ik doe, doet ertoe

Ambient is in 2005 opgericht en ik ben in 2007 aangesloten als partner. Onze klanten zijn overheden. Denk aan waterschappen, provincies en het Rijk. Voor deze klanten vertaal ik het beleid of adviseer en ondersteun ik de implementatie. Het gaat dan over thema’s als klimaatverandering, wateroverlast of droogte.

Ik vind mijn werk maatschappelijk relevant en kan mijn bijdrage leveren. Bovendien werk ik graag samen met ambtenaren. Zij hebben vaak ook die drijfveer en willen hun steentje bijdragen.

De opdrachten zijn nooit het zelfde. Het gaat om een ander thema of het gaat om een ander gebied met een andere cultuur en mentaliteit. Het thema water kan in de Achterhoek over droogte gaan en in Woerden over overlast.  

Op dit moment doe ik een heel mooi project. Ik mag namens het Ministerie van LNV een Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden begeleiden. Het draait om een vijfjarig onderzoek naar broeikas uitstoot in de veenweidegebieden in Nederland. De bodem daalt daar en er komt veel broeikasgasemissie vrij. Het programma onderzoekt hoe landbouw in het gebied mogelijk blijft terwijl we wel de klimaatdoelstelling halen. Water is belangrijkste knop om aan te draaien. Er zijn mogelijkheden om andere gewassen te verbouwen, zoals bijvoorbeeld cranberries, riet of lisdodden. En kan een boer dan nog een boterham verdienen?

We zijn inmiddels met 3 partners en in totaal met 15 mensen. We groeien gestaag en het is leuk om met elkaar een team te bouwen. Omdat we al lang samenwerken, zie je hoe mensen zich ontwikkelen en ook hoe je eigen rol daarin ontwikkelt en verandert.

SamSamkring past in deze tijd

Ik heb veel te laat pas iets geregeld voor een AOV. Eigenlijk is het best gek dat je voor een regulier AOV zoveel premie betaalt. En dan was mijn premie nog laag want ik heb geen risicoberoep. Elk jaar zie je hoeveel je betaald hebt en dat is zoveel geld. Terwijl je hoopt dat je nooit gebruik maakt van zo’n verzekering. Dat gecombineerd met verhalen over hoe moeilijk het is je claim hard te maken, alsof je per definitie een oneerlijke claim indient!

Gebaseerd op vertrouwen

Het concept van SamSamkring past in deze tijd. De schenkkring is gebaseerd op vertrouwen in de medemens en elkaar helpen zonder dat je er zelf slechter van wordt. De meeste mensen deugen en daar past dit bij. Ondernemers kunnen elkaar helpen en worden er zelf ook niet slechter van!

Meer weten?