Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige

Jacqueline Blaauw | 1 november 2023 | interview lid , ondernemen , startende ondernemer

De arbeidsdeskundige

Vanuit haar professionele achtergrond weet Caroline van Hoeven hoe belangrijk het is dat ziekmeldingen beoordeeld worden. En hoe fijn het is voor arbeidsongeschikte ondernemers om begeleiding te krijgen van een arbodienst. Ook om die reden heeft zij voor SamSamkring gekozen.

Caroline van Hoeven is register arbeidsdeskundige. Na 20 jaar werken voor een grote verzekeringsmaatschappij is zij in september zelfstandig geworden.

Caroline: Ik heb lang leiding gegeven aan de afdeling die verantwoordelijk was voor behandeling van claims. In de claimbehandeling van mensen die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) proberen behandelaars de verzekerde te ondersteunen. Dat is vaak een kwestie van luisteren, bespreken wat nodig is, begeleiding en coaching aanbieden en soms overgaan tot uitkeren. Een aantal jaren geleden moest de oorzaak van het niet kunnen werken altijd medisch objectief aantoonbaar zijn. Bij de toenemende situaties van burn-out was dit niet meer helemaal wenselijk en houdbaar en ook maatschappelijk niet acceptabel. Toen kwam er een ontwikkeling om naar andere mogelijkheden te kijken. De balans vinden tussen (onverplicht) hulp bieden en grenzen bewaken was een uitdaging. Als je de ondernemer kon helpen was dat heel plezierig en werd dat erg gewaardeerd.

Zelfstandig arbeidsdeskundige

In mijn werk kwam ik in aanraking met de rol van arbeidsdeskundige en dacht: Dat is leuk werk! Je kunt heel veel doen en betekenen voor mensen. In 2017 heb ik de opleiding tot Register Arbeidsdeskundige afgerond en ben ik, naast mijn werk in loondienst, vast een paar uur per week als zelfstandige aan de slag gegaan.

Vorig jaar werd mijn man ziek en momenteel is hij nog steeds arbeidsongeschikt. Ook daarom wilde ik meer vrijheid om mijn tijd beter in te delen en daar ruimte in voelen. Eigenlijk vond ik zekerheid en pensioen altijd erg belangrijk. Maar in die tijd zei mijn man: “Kijk naar mijn situatie, ik werd ook zomaar ziek. Je moet doen waar je je goed bij voelt!“ Dat was voor mij het laatste zetje en toen heb ik mijn idee om als zelfstandige aan de slag te gaan verder uitgewerkt en heb ik mijn baan opgezegd.

Wederzijds begrip

Op dit moment werk ik vooral als arbeidsdeskundige voor langdurig zieke werknemers (Wet Verbetering Poortwachter). Communicatie is ook in het ziekteproces zo belangrijk. Een werknemer is vaak al een jaar ziek en zit in een vervelende situatie. De werkgever heeft het gevoel geen contact te krijgen met de zieke en de werknemer ervaart te weinig contact vanuit de werkgever. Er is vaak veel onbegrip onderling. Ik probeer een brug te slaan, wederzijds begrip te kweken. Ik vind het leuk om daar wat in te betekenen, te proberen om samen verder te komen. Het is heel bevredigend als je een rapport oplevert dat recht doet aan de situatie van alle partijen, dat het betekenis heeft en niet alleen een verplicht nummer is.

Ik wil ook aan de slag als arbeidsdeskundige voor ondernemers met een AOV. Het lijkt me leuk omdat dat speelveld groter is, je kunt meedenken en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. De combinatie lijkt me leuk en ik hoop straks de luxe te hebben om daarin keuzes te kunnen maken.

Mijn eigen AOV

Toen ik ontslag nam ging ik nadenken over mijn eigen AOV. De situatie met mijn man was ook aanleiding om daar over na te denken. Als mij nu iets overkomt is het fijn als we financiële zekerheid hebben. Vanuit mijn vorige loopbaan weet ik dat ik met uitsluitingen te maken krijg bij een AOV. En ik weet natuurlijk dat je echt je hele medische verleden moet vertellen aan een verzekeraar. En boven de 60 een AOV krijgen is het ook best lastig.

Ik ben gaan googlen en kwam bij SamSamkring uit. Ik heb ook wat andere aanbieders bekeken maar vond jullie website er heel uitnodigend uitzien. Mijn intake gesprek was ook een heel prettig gesprek, het ging zo soepel allemaal. Ik had het goed voorbereid en een prognose gemaakt van mijn inkomsten. Ik had al contact met twee bureaus die mij wilden inschakelen als arbeidsdeskundige.

Ik realiseer me dat ik bij langdurige ziekte maximaal 2 jaar schenkingen krijg. Maar als ik al zolang niet kan werken dan moet ik sowieso heel goed nadenken hoe het (financieel) verder gaat.

En uiteraard vind ik het goed en belangrijk dat SamSamkring een arbodienst heeft voor beoordeling en begeleiding!

Meer weten?