Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

Arbeidsongeschiktheid is complex

Arbeidsongeschiktheid is complex

Jacqueline Blaauw | 19 mei 2024 | ondernemen , over samsam

Arbeidsongeschiktheid is complex

Arbeidsongeschiktheid is complex

Arbeidsongeschiktheid is een belangrijk thema, voor nu en de toekomst. Zó belangrijk dat de minister een Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) in het leven heeft geroepen. OCTAS heeft een probleemanalyse gedaan. De belangrijkste constatering van de commissie is: het stelsel voor arbeidsongeschiktheid is complex, té complex.

Begin dit jaar heeft de commissie aan minister Van Gennip (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een advies gepresenteerd. De commissie zegt in haar aanbiedingsbrief: ” Het stelsel voor arbeidsongeschiktheid is complex geworden en kent knelpunten. Het is ingewikkeld voor mensen die ervan afhankelijk zijn, zoals werknemers en werkgevers. Maar ook voor de uitvoering en professionals.”

Drie varianten

In het advies schetst OCTAS drie verschillende varianten om het huidige  stelsel voor arbeidsongeschiktheid te vereenvoudigen. Ook doet de commissie een aantal voorstellen om problemen op te lossen.

Jacqueline Blaauw zet de belangrijkste informatie uit de drie uitgewerkte varianten even voor je op een rijtje:

Variant 1: Huidige stelsel verbeteren

Het huidige stelsel van arbeidsongeschiktheid is complex voor alle betrokkenen en niet werkbaar voor arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Met een aantal aanpassingen kan het stelsel volgens de commissie verbeterd worden: Bij 25% ‘verlies aan verdiencapaciteit’ door arbeidsongeschiktheid is er recht op WIA. Dit was 35%.

En voor ZZP’ers?

Het advies voor ZZP’ers is om bij de verplichte AOV een wachttijd van twee jaar te hanteren. “. Deze regeling biedt de meest kwetsbare zelfstandigen inkomensbescherming op maximaal het niveau van het sociaal minimum.” Aldus de Commissie.

Variant 2: Werk voorop

Deze variant zou betekenen dat er eerst aandacht moet zijn voor re-integratie. Van iedereen wordt verwacht dat werk voorop staat en dat passende arbeid geaccepteerd dient te worden. Pas als er geen passende arbeid is en werken  niet mogelijk blijkt te zijn, vindt er een beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage plaats. Op deze manier verwacht de commissie dat er een groter deel van de werkenden zal re-integreren.

Variant 3: Basis voor werkenden

Deze variant heeft invloed op alle werkenden, dus ook op ZZP’ers en ondernemers.  Met deze variant wordt het stelsel minder complex, krijgen zelfstandigen ook een wachttijd, of eigen risico periode van 2 jaar, en kunnen zelfstandigen zelf kiezen hoe ze zich verzekeren. Dat kan met een schenkkring als SamSamkring zijn of met een reguliere verzekering.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je in deze variant na 2 jaar geen uitkering. Daarboven wel. Daarmee blijft ziek of arbeidsongeschikt worden een ondernemersrisico waarin de ondernemer zelf keuzes maakt.

De commissie ziet de complexiteit van het stelsel als meest urgente probleem.  Hier kun je je het SZW Onderzoeksrapport OCTAS (overheid.nl) zelf nog even nalezen.

Schrijnende situaties

Een schrijnende constatering van de OCTAS is: “Voor sommige mensen pakt het stelsel onevenredig hard uit. Er zijn binaire momenten waarbij een klein verschil in de uitkomst van zo’n momentopname, kan maken dat iemand wel of geen recht heeft op een uitkering.”

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sommige alternatieven / schenkringen is dit ook het geval.

Daarom kiest SamSamkring ervoor niet met drempels te werken. Ben je 30 % arbeidsongeschikt, dan ontvang je 30% van je dekking. Er is geen ondergrens waaronder je ineens niets meer ontvang. SamSamkring is hét sociale alternatief voor de AOV. Voor alle zzp’ers en ondernemers. Ook als deze een zwaar beroep hebben of in het verleden ziek of arbeidsongeschikt zijn geweest. En ook voor ondernemers die 60+ zijn.

Wil jij nu je dekking regelen?

Arbeidsongeschiktheid is complex dus aanpassing van het stelsel zal nog wel even op zich laten wachten. En in de tussentijd loop jij nog steeds het risico om langdurig uit te vallen. Als je meedoet met SamSamkring heb je een voordelig voorziening, zonder uitsluitingen of kleine lettertjes (Check hier je kosten). Meedoen is eenvoudig en regel je in een online gesprek van 30 minuten. Je kunt je hier aanmelden.

Wij van SamSamkring zijn benieuwd hoe de minister het rapport verder brengt en welke keuzes gemaakt worden. We houden je op de hoogte.

Meer weten?