Zo werkt SamSamKring
Zo werkt SamSamkring SamSamkring is een schenkkring en als lid krijg je, als je arbeidsongeschikt bent, maximaal 24 maanden lang schenkingen van de andere leden. Jij hebt zo toch inkomsten én je helpt elkaar.
Meer info
Op zoek naar de details? Check vooral onze afspraken en met name het reglement van de vereniging zo weet je echt waar je aan toe bent als je meedoet.
Over ons
De mensen achter het product, zowel de vereniging SamSamkring als het Servicebureau dat alles voor de vereniging regelt. Contact opnemen is makkelijk en privacy daar houden we van!
Voor leden
Hier vind je de belangrijke pagina's voor als je al meedoet met SamSamkring.

ALV definitieve agenda

Agenda ALV 26-03-2025 20:00u

2. Notulen van de ALV van 22-03-2023

De notulen van de ALV van 22-03-2023 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.
De status van de aanpassingen van het reglement, besluiten 4 en 5, waarbij nog een formeel akkoord van het bestuur van Stichting AOV voor Vakmensen noodzakelijk is, wordt tijdens dit agendapunt ook toegelicht.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met het volgende voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 22 maart 2024.

Meer weten?